• Vá vỏ xe hơi, xe du lịch, xe tải lưu động
• Thay bánh sơ cua, thay lốp dự phòng ô tô, xe tải, xe du lịch
• Câu bình ắc quy xe ô tô, kích bình xe ô tô