• Thông nghẹt ống nước nhà vệ sinh, nhà tắm, thông nghẹt chậu rửa mặt, rửa chén, rửa bát, bồn cầu
• Thông nghẹt cống đường ống nước thoát