• Dịch vụ xe chở hàng thuê
• Chuyên nhận chuyển trọ cho sinh viên, học sinh, công nhân
• Dọn xà bần
• Vận chuyển liên tỉnh